ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
แผนการจัดหาพัสดุ  2560 แผนการจัดหาพัสดุ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม) แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการควบคุมภายใน แผนการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
        
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้70
mod_vvisit_counterเมื่อวาน172
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้686
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8951
mod_vvisit_counterเดือนนี้20947
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24740
mod_vvisit_counterทั้งหมด1369271

:  
Your IP: 3.238.147.211
 , 
Today: พ.ย. 25, 2020
โรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ (วันพุธที่ 7 ต.ค. 63) พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านขาม ณ ห้องประชุม อบต.บ้านขาม โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุในตำบลบ้านขามเข้าร่วม... อ่านต่อ...
อบต.บ้านขาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดป่าหัวดง อบต.บ้านขาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดป่าหัวดง ( วันนี้ที่ 10 ก.ย. 63 ) พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดป่าหัวดง ต.บ้านขาม อ.... อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เขียงคาน จ.เลย ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เขียงคาน จ.เลย (วันที่ 2 ก.ย. 63) พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม นายสุรสิต หนันเรือง รองนายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เขียงคาน จ.เล... อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านส... อ่านต่อ...
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 1.ประกาศให้ผู้รับประเมินที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อันต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่... อ่านต่อ...
มอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา (วันนี้ 13 ส.ค. 63) พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ขอนแก่น สนับสนุนเด็กปฐมวัยยากจ... อ่านต่อ...
รายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกบุุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกบุุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกบุุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ่านต่อ...
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านต่อ...
ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ (วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63) พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการ อบต.บ้านขาม โดยมี พ.อ.รณชัย เ... อ่านต่อ...
หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ( วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ค. 63) ที่โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นำกำลังพลในสังกัดพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมหน่ว... อ่านต่อ...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม         จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์  กัณหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม         จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพร... อ่านต่อ...
รณรงค์ป้องกันโควิด19 รณรงค์ป้องกันโควิด19 (วันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย.63) พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการสภาเด็กร่วมใจป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ที่ท... อ่านต่อ...แสงสีเสียงพระธาตุขามแก่น 1  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ม.2  บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  โทร 043-436024 e-mail: admin@bankham-kk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่: E-mail | Backend

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan