ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
แผนการจัดหาพัสดุ  2560 แผนการจัดหาพัสดุ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม) แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการควบคุมภายใน แผนการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
        
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้226
mod_vvisit_counterเมื่อวาน360
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2861
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2818
mod_vvisit_counterเดือนนี้9906
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว49528
mod_vvisit_counterทั้งหมด1322038

: ,  
Your IP: 75.101.220.230
 , 
Today: ก.ย. 27, 2020

บุคลากรสำนักปลัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

2563-04-18-01.png

ชื่อ : นายธนภัทร ภูวเดชชญานันท์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

 
 
 
ชื่อ : นางสาวดนุลดา ภูผิวผา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
   

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ  อ้วนเพ็ง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ : นายพงษ์พิทักษ์  กรองไตร
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน 

ชื่อ : นายสุภชัย  เสรีคตกุล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
   
supacep
ชื่อ : นายศุภชีพ มังสังคำ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ชื่อ : ส.อ.ชุมพร พลชัยมาตย์
ตำแหน่ง : นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา อันหนองกุง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
   

ชื่อ : ว่าที่ร้อยโทชำนาญ อาจวาที
ตำแหน่ง : นิติกร

kanapa

ชื่อ : นางสาวกนกนภา จิตต์อาษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ชื่อ : สิบเอก นัฐพล ภูพลผัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
   

 2563-06-16-01.png
ชื่อ : นางสาวนนทิยา ขามธาตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข


ชื่อ : นายสุมณเฑียร ซาทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

apinya

ชื่อ : 
นางสาวอภิญญา ขามธาตุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

2561-09-27-01
ชื่อ : นางสาวธันยพร โครตเสน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ชื่อ : นายสมาน ลีเฮือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

somphong
ชื่อ : นายสมพงค์ โคตรเสน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 

ชื่อ : นายบุญส่ง บุตรโคตร
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป


ชื่อ : นายพิมล ปานเนาว์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

niyom

 

ชื่อ : นางสาวนิยม แสนทำพล
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ชื่อ : นายมิตรชัย มังสาลี

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป 
 

  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ม.2  บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  โทร 043-436024 e-mail: admin@bankham-kk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่: E-mail | Backend

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan