ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
แผนการจัดหาพัสดุ  2560 แผนการจัดหาพัสดุ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม) แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการควบคุมภายใน แผนการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
        
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน429
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้437
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4383
mod_vvisit_counterเดือนนี้23098
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1346682

:  
Your IP: 100.24.125.162
 , 
Today: ต.ค. 26, 2020

สภาพทั่วไป

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

ประชากร     9,275   คน     
ชาย              4,590   คน     
หญิง             4,685   คน
                    2,325   ครัวเรือน

ตารางแสดง จำนวนประชากร

หมู่ที่

บ้าน

2551

2552

1

ขาม

364

359

2

ขาม

388

400

3

โนนตุ่น

514

517

4

จำเริญ

853

849

5

โนนแดง

563

569

6

สองคอน

588

586

7

โนนเชือก

776

787

8

เหล่าใหญ่

571

573

9

ดอนสวรรค์

715

713

10

หัวดง

329

325

11

สำโรง

922

939

12

สำโรง

654

666

13

เหล่าใหญ่

564

578

14

หัวดง

424

416

15

ขาม

518

530

16

ขาม

532

532พื้นที่  ทั้งหมด   43.67    ตารางกิโลเมตร    27,291   ไร่ 
          พื้นที่ทำการเกษตร     22,969     ไร่
               - ทำนา                14,469     ไร่
               - อ้อย                    4,000     ไร่
               - มันสำปะหลัง        4,500     ไร่
               - พืชผัก                       0     ไร่
               - ไม้ผล                        0     ไร่
               - อื่นๆ                          0     ไร่


ที่สาธารณประโยชน์  จำนวน        20    แปลง      
                                  พื้นที่      2,320    ไร่

พื้นที่ป่าสงวน  จำนวน      0    ไร่

ที่อยู่อาศัย       4,000    ไร่

แหล่งน้ำ

    4.1  ลำน้ำหลัก
           - แม่น้ำ     -   ความยาว    -   กม.      

    4.2  ลำน้ำสาขา
          -  ลำห้วย     -   ลำห้วยหนองปลา     -   พื้นที่       250     ไร่
             ขุดลอกแล้ว     0      แห่ง
             ฝ่ายน้ำล้น คสล     0      ฝาย           
          -  ลำห้วย     -   ลำห้วยนาแก่น     -   พื้นที่       20     ไร่
             ขุดลอกแล้ว     0      แห่ง
             ฝ่ายน้ำล้น คสล     0      ฝาย           
          -  ลำห้วย     -   ลำห้วยป่าน     -   พื้นที่       30     ไร่
             ขุดลอกแล้ว     0      แห่ง
             ฝ่ายน้ำล้น คสล     0      ฝาย           
          -  ลำห้วย     -   ลำห้วยโนนกอก     -   พื้นที่ี่       10     ไร่
             ขุดลอกแล้ว     0      แห่ง
             ฝ่ายน้ำล้น คสล     0      ฝาย            

    4.3  หนองบึง

1. หนองกวางโตน 

พื้นที่ 

ไร่

2. บึงหนองคู 

พื้นที่ 

106 

ไร่

3. สระหนองม่วง 

พื้นที่ 

4-0-60 

ไร่

4. หนองแวง 

พื้นที่ 

1

ไร่

5. หนองหญ้าป้อง 

พื้นที่ 

3

ไร่

6. หนองค้า 

พื้นที่ 

4.2

ไร่

7. หนองแสง 

พื้นที่ 

ไร่

8. หนองอีหอ 

พื้นที่ 

33

ไร่

9. หนองลุมพุก 

พื้นที่ 

61-3-76 

ไร่

10. หนองสระวัด 

พื้นที่ 

2

ไร่

11. หนองแวงตุ 

พื้นที่ 

80

ไร่

12. หนองโสก 

พื้นที่ 

2-2-98 

ไร่

13. หนองแสง 

พื้นที่ 

0-3-66 

ไร่

14. หนองสำโรง 

พื้นที่ 

100

ไร่

15. หนองบาก

พื้นที่ 

44 

ไร่

16. หนองเอียด 

พื้นที่ 

79

ไร่

17. หนองขอนแก่น 

พื้นที่ 

17

ไร่

18. หนองอีปาด 

พื้นที่ 

1

ไร่

19. หนองอีแป้น 

พื้นที่ 

1

ไร่

20. หนองนาคำ 

พื้นที่ 

ไร่

21. หนองปากเขื่อน

พื้นที่ 

4,000 

ไร่ (รวม พื้นที่ 3 ตำบลท่ากระเสริม 
ทรายมูล บ้านขาม)

   4.4  อ่างเก็บน้ำชลประธาน
            ชื่อ     0       พื้นที่     0       ไร่

    4.5  จุดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     0       จุด
            พื้นที่                               0       ไร่
            พื้นที่ชลประทาน               0       ไร่
            พื้นที่จัดรูปที่ดิน                0       ไร่
            หมอดินอาสา                    0       คน

 
 

ปศุสัตว์
    - โค                        1,500             ตัว
    - กระบือ                       30             ตัว
    - สุกร                       1,000            ตัว
    - เป็ด                          100             ตัว
    - ไก่                        20,000            ตัว
    - อื่นๆ  (ม้า ฯลฯ)               0            ตัว
    - ฟาร์ม (โค,หมู,ไก่)        16            แห่ง
      จำนวนสัตว์                    -             ตัว
    - อาสาพัฒนาปศุสัตว        1            คน

การศึกษา
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       2                       แห่ง
       เด็กเล็ก                                   129                       คน 
       ผดด                                          6                       คน
    - โรงเรียนประถมศึกษา                    6                       แห่ง
       นักเรียน                                   656                      คน 
       ครู                                            61                      คน
      ขยายโอกาส                                 2                     แห่ง
      นักเรียน                                     165                     คน   
       ครู                                               -                     คน
    - โรงเรียนมัธยมศึกษา                      1                     แห่ง
       นักเรียน                                   189                     คน 
       ครู                                            15                     คน
     - การศึกษานอกโรงเรียน                 1                     แห่ง
       นักเรียน                                   218                      คน 
       คร                                              1                      คน

สาธารณสุข

      - สถานีอนามัย                               2                     แห่ง
      - บุคลากร                                     8                     คน
      - โรงพยาบาล                               0                     แห่ง
      - อสม.                                      188                     คน

การพาณิชย์และบริการ
      ตลาด                                          0                     แห่ง
      ร้านค้าส่ง                                     3                    แห่ง
      ร้านค้าปลีก                                 72                    แห่ง

อุตสาหกรรม
      - โรงงาน                                      0                   แห่ง 
         คนงาน                                      0                     คน

ความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
      สภ (ย่อย)                                     1                     แห่ง
      เจ้าหน้าที่ตำรวจ                            0                     แห่ง
      ชั้นศัญญาบัตร                              0                     แห่ง
      ชั้นประทวน                                  5                     แห่ง
      อปพร.                                       86                     คน

อาชีพและรายได้
      อาชีพหลัก
      - ทำนา                     1,723                     ครอบครัว  รายได้เฉลี่ย/ปี          -           บาท
      - ทำไร่                        220                     ครอบครัว  รายได้เฉลี่ย/ปี          -           บาท
      - เลี้ยงสัตว์                   160                     ครอบครัว  รายได้เฉลี่ย/ปี          -           บาท
      - รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม                     446           คน  รายได้เฉลี่ย/ปี           -       บาท
      - รับจ้างก่อสร้าง                                         146             คน  รายได้เฉลี่ย/ปี           -    บาท                           

 
     
  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ม.2  บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  โทร 043-436024 e-mail: admin@bankham-kk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่: E-mail | Backend

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan