ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
แผนการจัดหาพัสดุ  2560 แผนการจัดหาพัสดุ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม) แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการควบคุมภายใน แผนการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
        
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้278
mod_vvisit_counterเมื่อวาน360
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2913
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2818
mod_vvisit_counterเดือนนี้9958
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว49528
mod_vvisit_counterทั้งหมด1322090

: ,  
Your IP: 75.101.220.230
 , 
Today: ก.ย. 27, 2020

ภาพกิจกรรม

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อบต.บ้านขาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดป่าหัวดง balcmedia 7
2 ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เขียงคาน จ.เลย balcmedia 6
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา balcmedia 8
4 มอบทุนการศึกษา balcmedia 18
5 ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ balcmedia 25
6 หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น balcmedia 41
7 รณรงค์ป้องกันโควิด19 balcmedia 43
8 เปิดศูนย์คุมเข้ม COVID-19 balcmedia 82
9 ฆ่าเชื้อ COVID-19 balcmedia 89
10 นายอำเภอน้ำพองนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ balcmedia 86
11 นายอำเภอน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) balcmedia 161
12 ยิ่งใหญ่_แห่เทียนพรรษาพระธาตุขามแก่น!!! balcmedia 224
13 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการ "ขอนแก่นรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 balcmedia 537
14 นายอำเภอน้ำพอง ประธานเปิดพิธีมอบบ้านให้คนยากไร้ ตามโครงการ"หนึ่งตำบลซ่อม หนึ่งตำบลสร้าง" สร้างบ้านให้คนยากไร้บ้าน balcmedia 495
15 กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวใหนก็ wc ok" balcmedia 619
16 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม balcmedia 558
17 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก balcmedia 577
18 นายก อบต.บ้านขาม ,ข้าราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ balcmedia 590
19 นายก อบต.บ้านขาม , ข้าราชการ พนักงาน ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อบต. ร่วมงาน "รวมพลังความสามัคคี รวมของดีน้ำพอง" ประจำปี 2561 balcmedia 563
20 สจ.นพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม balcmedia 593
21 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 balcmedia 521
22 มูลนิธิซิโก้ นำโดย ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นำของใช้ น้ำดื่ม อาหาร มอบให้ประชาชนที้ประสบปัญหาน้ำท่วม balcmedia 751
23 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, นายอำเภอน้ำพอง, ผู้บังคับฝูงบิน 237 น้ำพองและนายก อบต.บ้านขาม มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม balcmedia 658
24 อบต.บ้านขามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบน้ำดื่ม และนำเรือท้องแบน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านโนนเชือก(โนนหนองลาด) balcmedia 733
25 นายกอบต.บ้านขาม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าแสดงความยินดีกับ ท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น balcmedia 832
26 กรรมการการเลือกตั้ง(ด้านกิจการสืบสวน-สอบสวน)พร้อมคณะ เดินทางมากราบไหว้สักการะ วัดพระธาตุขามแก่น balcmedia 678
27 พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี รอง จก.กร.ทอ เดินทางมากราบไหว้สักการะ พระธาตุขามแก่น balcmedia 824
28 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "สองคอนเกมส์" balcmedia 665
29 นายก อบต.บ้านขาม ข้าราชการ พนักงาน ร่วมโครงการ อบต.บ้านขาม ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นดาวเรื่องเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช balcmedia 677
30 คณะผู้บริหาร นำโดย พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วย...ข้าราชการ พนักงานจ้าง "เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ พร้อมกัน" ทุกวันจันทร์ ตามนโยบายรัฐบาล" balcmedia 726
31 นายอำเภอน้ำพอง / ผู้บังคับฝูงบิน 237 น้ำพอง /นายก อบต.บ้านขาม มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ตำบลบ้านขาม balcmedia 692
32 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย balcmedia 809
33 ผู้บังคับฝูงบิน 237 น้ำพอง /นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยกำลังพล นำเรือท้องแบนจากปภ.เขต6ไปช่วยชาวบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท้วม balcmedia 656
34 โครงการปลูกต้นยางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร balcmedia 728
35 นายก อบต.บ้านขาม มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ภายในตำบลบ้านขาม balcmedia 675
36 พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบถังน้ำพร้อมเครื่องกรอง สำหรับใช้บริโภค balcmedia 658
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 balcmedia 798
38 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ balcmedia 857
39 ายก อบต.บ้านขาม /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อบต. / ข้าราชการ พนักงาน ร่วมโครงการขอนแก่นรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน balcmedia 919
40 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9 balcmedia 640
41 ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง ร่วมกับ นายก อบต.บ้านขาม ร่วมปรึกษาหารือเตรียมต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อมอบเครื่องกรองน้ำพร้อมถังน้ำให้กับโรงเรียนบ้านโนนเชือก balcmedia 807
42 นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมากราบไหว้สักการะ พระธาตุขามแก่น balcmedia 766
43 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธาน คตง. พร้อมคณะ เดินทางมากราบไหว้สักการะ พระธาตุขามแก่น balcmedia 696
44 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 balcmedia 658
45 นายก อบต. บ้านขาม มอบ สังกะสี ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน balcmedia 813
46 นายก อบต.บ้านขาม ประธานในพิธีก่อพระเจดีย์ทราย(ตบประทาย) ณ บึงปากเขื่อน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น balcmedia 842
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 balcmedia 887
48 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมกับ ปภ. อบต.บ้านขาม ออกตรวจความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน balcmedia 716
49 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมกับชมรมช่างตัดแต่งผมเมืองดอกคูณ จัดกิจกรรมตัดผม - ย้อมผมฟรี ให้แก่พี่น้องชาวตำบลบ้านขาม balcmedia 818
50 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการ"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน balcmedia 829
51 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธี โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง / พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนต balcmedia 748
52 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก /ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านขามคัพ ครั้งที่2 และร่วมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองน้ำพอง balcmedia 781
53 นายก อบต.บ้านขาม สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน ร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม balcmedia 934
54 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 balcmedia 530
55 นายกอบต.บ้านขาม /สมาชิก อบต.บ้านขาม /กำนันผู้ใหญ่บ้าน /ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงาน "รวมพลังความสามัคคี ของดีน้ำพอง" ประจำปี 2560 balcmedia 572
56 นายก อบต.บ้านขาม /นายทองพูล ศรีวิบูลย์ ประธานสภา อบต.บ้านขาม /นายสมชาย ไสวดี ผอ.กองช่าง เข้าพบ ท่านพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท balcmedia 589
57 นายก อบต.บ้านขาม /นายทองพูล ศรีวิบูลย์ ประธานสภา อบต.บ้านขาม /นายสมชาย ไสวดี ผอ.กองช่าง เข้าพบ ท่านพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท balcmedia 79
58 นายก อบต.บ้านขาม พบปะ ชี้แนะแนวทางในการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี Administrator 648
59 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 Administrator 515
60 ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง) พร้อมด้วยคณะนายทหาร ให้ความอนุเคราะห์ครูฝึก ด้านการจราจรและระเบียบวินัย แก่ อปพร. อบต.บ้านขาม Administrator 582
61 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะโดยชุมชน Administrator 525
62 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61 Administrator 675
63 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเคลื่อนที่ (Bankham Mobile Service) Administrator 559
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Administrator 506
65 คณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.บ้านขาม ข้าราชการ พนักงาน ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Administrator 640
66 นายก อบต.บ้านขาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และสมาชิก อบต.บ้านขาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช Administrator 568
67 นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เดินทางมากราบไหว้สักการะ พระธาตุขามแก่น Administrator 632
68 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมากราบไหว้สักการะ พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ Administrator 563
69 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในโรงเรียน Administrator 639
70 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กราบนมัสการพระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ/พระธาตุขามแก่น Administrator 612
71 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การประดิษฐ์ของที่ระลึกในงานพิธี Administrator 560
72 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนสองคอนศิริคุรุราษฏ์ โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล หมู่บ้านรักษาศีลห้า (อปต.) ณ วัดศรีสุมังค์ บ้านสำโรง Administrator 587
73 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสำโรง Administrator 626
74 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการ อบรมสรภัญญะนักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น Administrator 675
75 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านขาม ณ ที่ทำการธนาคารขยะชุมชน ตำบลบ้านขาม และโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559 Administrator 671
76 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม เยาวชนต้นกล้า ร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 Administrator 567
77 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และกฏหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Administrator 588
78 นายก อบต.บ้านขามประธานเปิดโครงการแอร์โรบิคแม่ไม้มวยไทยและโครงการต่างๆ Administrator 564
79 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่3/2559 (ครั้งที่2) Administrator 520
80 ายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการ ค่ายคุณธรรมนำศีล5 ณ โรงเรียนบ้านหัวดง และโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Administrator 543
81 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่3/2559 (ครั้งที่1) Administrator 424
82 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายกอบต.บ้านขาม ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ Administrator 535
83 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าใหญ่ Administrator 630
84 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน Administrator 639
85 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ร่วมต้อนรับ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ Administrator 689
86 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Administrator 549
87 นายก อบต.บ้านขาม สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน พี่น้องชาวตำบลบ้านขาม ร่วมโครงการขอนแก่นร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นราชกฤกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 Administrator 600
88 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เขต2 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เขต4 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจเกษตรสรรพสิ่งอำเภอน้ำพอง Administrator 474
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านขาม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 Administrator 558
90 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่77 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและหนังสืออ่านเสริมในห้องสมุด Administrator 733
91 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการรักษาศีล5 เพื่อต้นกล้าในโรงเรียน Administrator 569
92 น.อ.(พ)สมัญญา วิยะกัน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น FM 107.75 Mhz / น.ท.ฉลาด ปานเจริญ น.ควบคุม สนว.กจ.ทอ.020 ขอนแก่น มอบทุนการศึกษา Administrator 681
93 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตเข้มแข็ง เสริมแรงบันดาลใจ ประจำปี 2559 Administrator 618
94 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม Administrator 679
95 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียน เข้าค่ายคุณธรรมนำศีลห้ามาปฏิบัติ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น Administrator 782
96 นายก อบต.บ้านขาม ร่วมโครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะอินทรีย์โดยวิถีชีวภาพและศึกษาดูงาน Administrator 581
97 นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2559 Administrator 575
98 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดโครงการพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขามและเครือข่ายสุขภาพตำบลบ้านขาม Administrator 647
99 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ Administrator 619
100 พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ โครงการธนาคารขยะชุมชนแก่หมู่บ้านนำร่อง Administrator 614
101 กรุงศรีร่วมใจสร้างบ้าน "คืนความสุข แก่น้องฝาแฝด ด.ญ.จันจิรา - ด.ญ.จารุวรรณ อุสาย ณ บ้านโนนหนองลาด ตำบลบ้านขาม Administrator 526
102 โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม สู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ปี 2559 Administrator 623
103 พิธีบวงสรวง สรงน้ำองค์พระธาตุขามแก่น และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 Administrator 647
104 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 Administrator 554
105 พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนภายในเขตตำบลบ้านขาม (D.A.R.E. ประเทศไทย) Administrator 570
106 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี "น้ำพองเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 Administrator 555
107 เปิดโครงการประชาคมเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะบ้านขามหมู่ 2 หมู่16 Administrator 624
108 อบต.บ้านขาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และคณะนักเรียนจาก สพม.25 Administrator 597
109 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม Administrator 1366
110 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Administrator 1619
111 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา Administrator 1500
112 ภาพกิจกรรมงานอำเภอยิ้ม Administrator 1528
113 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Administrator 1575
114 ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 Administrator 1344
115 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 Administrator 1607
116 พิธีบวงสรวงและสรงน้ำองค์พระธาตุขามแก่น 1934
117 โครงการปั่นจักรยาน นมัสการพระธาตุขามแก่น เยี่ยมดินแดนหมู่บ้านงูจงอาง 1945
118 ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 1346
119 การแข่งขันกีฬาประเพณีบ้านขามเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘ 1729
120 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 1555
121 การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 1679
122 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมงาน วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 1825
123 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 Administrator 2490
124 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 Administrator 2424
125 งานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 Administrator 2664
126 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556 Administrator 1789
127 บรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม Administrator 2250
128 โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน Administrator 1821

  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ม.2  บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  โทร 043-436024 e-mail: admin@bankham-kk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่: E-mail | Backend

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan