ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
แผนการจัดหาพัสดุ  2560 แผนการจัดหาพัสดุ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม) แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการควบคุมภายใน แผนการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
        
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวาน172
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้711
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8951
mod_vvisit_counterเดือนนี้20972
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24740
mod_vvisit_counterทั้งหมด1369296

: ,  
Your IP: 3.238.147.211
 , 
Today: พ.ย. 25, 2020

ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลุกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลบ้านขาม balcmedia 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัด ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ 150 แรงม้า balcmedia 15
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางยู ภายในตำบลบ้านขาม balcmedia 25
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดและท่อระบายน้ำบ้านเหล่าใหญ่ ม.13 ต.บ้านขาม balcmedia 25
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563) balcmedia 39
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการว่างท่อส่งน้ำ PVC 6 นิ้ว Class 8.5 บ้านสองคอน ม.6 balcmedia 43
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดหนองนาไร่เดียว บ้านขาม ม.1 balcmedia 44
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 balcmedia 45
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 balcmedia 51
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 balcmedia 44
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 balcmedia 43
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำเริญ หมู่ที่ 4 balcmedia 40
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 14 balcmedia 37
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 15 balcmedia 45
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 2 balcmedia 50
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่บ้านจำเริญ-โนนเชือก balcmedia 38
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 14 balcmedia 40
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 balcmedia 38
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 2 balcmedia 34
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและร่องระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 1 balcmedia 34
21 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 15 balcmedia 36
22 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 2 balcmedia 33
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62) balcmedia 53
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 63) balcmedia 46
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 5 balcmedia 47
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 balcmedia 48
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 balcmedia 48
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำตัวยู คสล. บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 balcmedia 48
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 balcmedia 48
30 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 balcmedia 52
31 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม balcmedia 57
32 ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านขาม ม.16 balcmedia 83
33 ราคากลางโครงการขุดลอกคันดิน บึงหนองคู ม.4 และขุดลอกคันดินบึงปากเขื่อน ม.10,14 balcmedia 71
34 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสำโรง ม.11 balcmedia 66
35 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าใหญ่ ม.8 balcmedia 70
36 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 balcmedia 67
37 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 15 balcmedia 63
38 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 15 balcmedia 68
39 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรับขยายไหล่ทาง คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 16 balcmedia 70
40 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลบ้านขาม balcmedia 81
41 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางพื้นที่การเกษตรภายในเขตบ้านขาม หมู่ 2 balcmedia 78
42 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางพื้นที่การเกษตรภายในเขตบ้านหัวดง หมู่ 14 balcmedia 78
43 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางพื้นที่การเกษตรภายในเขตบ้านขาม หมู่ 1 balcmedia 81
44 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 1 balcmedia 74
45 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 13 balcmedia 77
46 ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางยู ภายในตำบลบ้านขาม balcmedia 75
47 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสวร้างท่อระบายน้ำ บ้านขาม ม.1 balcmedia 78
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางยูภายในตำบลบ้านขาม balcmedia 80
49 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่างภายในตำบลบ้านขาม จำนวน 33 ต้น balcmedia 84
50 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขาม ม.2 balcmedia 72
51 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ภายในสนามกีฬา อบต. บ้านขาม balcmedia 73
52 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตบ้านโนนเชือก ม.7 balcmedia 73
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในเขตบ้านโนนตุ่น ม.3 balcmedia 78
54 ประกาศเผยแพร่ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในอบต.บ้านขาม balcmedia 86
55 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม balcmedia 130
56 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการอาคารอเนกประสงค์-สนามมวย balcmedia 147
57 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม ม.2 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 140
58 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง ม.12 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 121
59 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 13 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 130
60 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง - โครงการก่อสวร้างถนนคสล.บ่อขยะ บ้านสองคอน-ดอนสวรรค์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 205
61 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง - โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 169
62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 2 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 277
63 โครงการขุดดินคันคูเปิดทางน้ำดิบ บังหนองคู ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 234
64 โครงการไถกลบที่ทิ้งขยะ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 237
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ 10 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 198
66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 259
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำภายในเขตตำบลบ้านข้าม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 260
68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหัวดง balcmedia 274
69 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสำโรง balcmedia 324
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำเริญ ม.4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 320
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนแดง ม.5 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 450
72 ขอบเขตงาน (TOR) ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อบต.บ้านขาม balcmedia 519
73 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อบต.บ้านขาม (ใหม่) balcmedia 362
74 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อบต.บ้านขาม (เก่า) balcmedia 373
75 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 balcmedia 561
76 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 balcmedia 585
77 ประกาศองค์การบริหารส่วน ต.บ้านขาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ balcmedia 615
78 ประกาศองค์การบริหารส่วน ต.บ้านขาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) balcmedia 506
79 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วน ต.บ้านขาม อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น Administrator 656
80 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วน ต.บ้านขาม อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น Administrator 510
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน balcmedia 567
82 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 521
83 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนสวรรค์ และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,15,16 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น balcmedia 463
84 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานขาม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเททายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พรอมกระเชาไฟฟา ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 Administrator 826
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลน้ำดิบหอถังสูง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 991
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบํ้านขาม เรื่อง สอบราคาซื้อวสดัสื่อการเรียนการสอน สําหรับศนย์พฒนาเดักเล็กบ็้านขาม และศนย์พฒนาเดักเล็กบ็้านเหล่าใหญ่ ประจาปํีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 2) จานวนํ 2 ศนย์ 947
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 764
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 808
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ 855
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านขาม,โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวดง หมู่ที่ 10,โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1,โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ... 688
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา 749
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar street light) พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 จุด 722
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเชือก-จำเริญ หมู่ที่ 3,4,7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Administrator 733
94 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยู หมู่ที่ 3,7, โครงการร่องระบายน้ำ รางยู หมู่ที่ 2,โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4, โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต แบบมีฝาปิด-รางตัวยู หมู่ที่ 11, โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5,12 และโครงการก่อสร้าง Administrator 1118

  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ม.2  บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  โทร 043-436024 e-mail: admin@bankham-kk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่: E-mail | Backend

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan